Jsme profesní sdružení majitelů agentur domácí péče

Grémium managerů agentur domácí péče zastupuje poskytovatele domácí péče na národní úrovni vůči pojišťovnám, státu a partnerským organizacím. Připravuje standardy, metodiky a pravidla pro poskytování domácí péče v oblasti zdravotnictví, kvality, komunikace a ošetřovatelské péče. Koordinuje činnost domácí péče, zadává odborné studie, vydává odborné publikace, konzultuje zdravotní politiku a řeší projekty v oblasti poskytování domácí péče.

Žernosecká 2280, 412 01 Litoměřice

NOVINKY

Report z novoročního setkání členů GMADP

Aktualita

Dne 16-17.1.2023 se konalo Novoroční setkání domácí péče, kterého se zúčastnilo celkem 44 členů z 55. Během setkání jsme členy seznámili se strategií pro dohodovací řízení na rok 2024 a plánem mimodohodovacích aktivit na rok 2023. Naši členové měli možnost se během workshopů vyjadřovat k navrhovaným strategiím či k tíživým problémům při poskytování domácí péče. Dále byly představeny webové stránky, které budou sloužit k diskusi, ke stažení metodických pokynů, vyhlášek a zákonů a možnosti vzdělávání se. Během večera probíhala věcná diskuse k tématům zlepšení podmínek sester pracujících v domácí péči, propagaci domácí péče a postavení poskytovatelů domácí péče ve  společnosti.

19.1.2023

Novoroční setkání členů GMADP

Vzdělávání

Grémium managerů agentur domácí péče Vás srdečně zve na novoroční setkání, které se uskuteční od 16.-17.1.2023 ve městě Svratka (okres Žďár nad Sázavou). V pondělí se můžete mimo jiné těšit například na koncept DRG pro domácí péči nebo na strategie a priority pro rok 2023 a 2024. V úterý Vás budou čekat celkem 3 hodiny workshopů, kdy budete mít možnost si vyzkoušet 2 ze 3 nabízených témat (Praktický nácvik práce s virtuální realitou při rehabilitaci v domácí péči nebo software eSESTŘIČKA či software CYGNUS). Více informací včetně plného programu naleznete v níže přiloženém letáčku. Závazné přihlášky prosím zasílejte nejpozději do 10.1.2023 na email blanka.vajrychova@adpslunicko.cz.

03.1.2023

Návrh zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Dokument
22.12.2022

Certifikovaný kurz k získání odborné způsobilosti - sestra v domácí péči

Vzdělávání

Institut zdravotních a sociálních věd pořádá certifikovaný kurz k získání zvláštní odborné způsobilosti - sestra v domácí péči, jehož absolventi získají kvalifikaci D3. Více informací naleznete v níže přiloženém letáčku.

09.12.2022

Vzory dodatků ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb (odbornost 925)

Dokument

V níže přiložených dokumentech Vám přinášíme k nahlédnutí připravené dodatky smluv odbornosti 925 s VZP, které jsou v souladu s úhradovou vyhláškou, a v nichž jsou navíc zahrnuty i výkony UPV - bez regulace. Vzorové dokumenty jsou dvojího typu dle toho, zda má zdravotnické zařízení nasmlouvanou dopravu na kilometry, či paušálem. Oba dodatky budou rozesílány začátkem ledna.

08.12.2022

Úhradová vyhláška pro rok 2023

Dokument
02.05.2022

Konference na téma Dohodovací řízení a úhradová vyhláška pro rok 2023, Koncepce domácí péče a Péče o pacienta v domácím prostředí

Vzdělávání

Rádi bychom Vás informovali o konferenci na téma DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ A ÚHRADOVÁ VYHLÁŠKA PRO ROK 2023, AKTUÁLNÍ STAV REALIZACE KONCEPCE DOMÁCÍ PÉČE A KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTA V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ, která se uskuteční v pondělí 31.10.2022 od 9:00 do 16:00 hodin v Olomouci. Detailní program konference naleznete v níže přiložené pozvánce.

05.10.2022

ČLENSTVÍ

CENÍK

Roční členský poplatek 3000 Kč

Výhody

 • Zvýhodněná cena registrace ke kodexu

Zažádat o členství

 • Stáhněte si potřebné formuláře a vyplněné nám je zašlete emailem nebo poštou.
 • Vaši žádost zpracujeme a ozveme se Vám co nejdříve.

SEZNAM ČLENŮ

 • Seznam členů v excelové tabulce volně ke stažení.

Kodex chování

Kodex chování poskytovatelů domácí péče

Kodex (kodex chování) je soubor konkrétních a praktických pravidel pro zpracování a ochranu osobních údajů správcem, fyzickou nebo právnickou osobou, která má oprávnění k poskytování specifických služeb.

Kodex poskytovatelů domácí péče byl zveřejněn 15. června 2019, poslední aktualizace proběhla 12. listopadu 2019.

Ve spolupráci S Medical Data Protection s.r.o. jsme pro Vás připravili podporu, která Vám umožní splnit požadavky stanovené obecným nařízením GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb. v ochraně osobních údajů. V rámci podpory na portále HERMES máte možnost se přihlásit k našemu Kodexu a získat za úplatu podporu, která obsahuje:

 • pravidla pro uplatnění Kodexu
 • připravené dokumenty k podpisu
 • dodatky k pracovní smlouvě
 • smlouvy o zpracování osobních údajů
 • transparentní informace o zpracování osobních údajů
 • záznamy o činnostech zpracování,
 • a další dokumenty pro plnění ochrany osobních údajů

Přihlášení se k evidenci k evidenci účastníků kodexu a podpoře plnění

PRO VEŘEJNOST

Přehled certifikovaných poskytovatelů domácí umělé plicní ventilace

Dokument

Níže naleznete přehled certifikovaných poskytovatelů z jednotlivých krajů České republiky zajišťujících domácí umělou plicní ventilaci ke dni 1. 2. 2021.

10.02.2021

DOKUMENTY

Koncepce domácí péče

Dokument ke stažení
20.01.2021

Přihláška k GMADP

Dokument ke stažení
18.09.2018

Plná moc k zastupování na jednáních dohodovacích řízení

Dokument ke stažení
18.09.2018

Kontakt

Mgr. Lucie Jursíková Brožková

předsedkyně

email: predsedadp@gmail.com

Mgr. Jaromíra Königsmarková

místopředsedkyně

email: mirkakonig@seznam.cz

Mgr. Patricie Šrajbrová

pokladník

email: gremiumdp@gmail.com