Jsme profesní sdružení majitelů agentur domácí péče

Grémium managerů agentur domácí péče zastupuje poskytovatele domácí péče na národní úrovni vůči pojišťovnám, státu a partnerským organizacím. Připravuje standardy, metodiky a pravidla pro poskytování domácí péče v oblasti zdravotnictví, kvality, komunikace a ošetřovatelské péče. Koordinuje činnost domácí péče, zadává odborné studie, vydává odborné publikace, konzultuje zdravotní politiku a řeší projekty v oblasti poskytování domácí péče.

Žernosecká 2280, 412 01 Litoměřice

NOVINKY

Zpravodaj domácí péče - leden 2024

Vzdělávání

Druhé vydání informačního Zpravodaje domácí péče je zaměřeno především na téma možnosti zapojení praktických sester do DP, dále Vám ve stručnosti vysvětlíme nové změny ve vykazování péče o dětské pacienty a nechybí ani souhrn novinek z lednových jednání a výčet právě probíhajících akcí.

7.2.2024

Zpravodaj domácí péče - říjen 2023

Vzdělávání

Představujeme Vám první vydání nově publikovaného informačního Zpravodaje domácí péče, který Vám bude pravidelně přinášet novinky v oblasti domácí péče. V říjnovém čísle naleznete například aktuality v legislativě, úhradovou vyhlášku pro rok 2024, problém indikace domácí péče, nabídku vzdělávání či výčet toho, na čem v tuto chvíli pracujeme.

30.11.2023

Konference domácí péče - Praha 9

Vzdělávání

Rádi bychom Vás pozvali na konferenci domácí péče, která se uskuteční v úterý 7.11.2023 od 9:00 do 14:15 hodin v Hotelu Chvalská tvrz v Praze 9. Detailní program akce naleznete v níže přiložené pozvánce. Registrace probíhá formou odeslání přihlášky na uvedenou emailovou adresu nejpozději do 31.10.2023.

14.10.2023

Upozornění na indikaci domácí péče

Zpráva

14.7.2023

Článek o vykazování domácí péče v časopisu Appel

Aktualita

V únorovém vydání odborného časopisu Appel - Sdružení praktických lékařů vyšel ve spolupráci s ADP článek věnovaný vykazování domácí péče, v němž byl mimo jiné otisknut seznam výkonů odbornosti 925 pro lepší přehlednost a srozumitelnost jednotlivých úkonů.

14.7.2023

Výsledek dohodovacího řízení pro rok 2024

Aktualita

V úterý 13.6.2023 došlo v rámci segmentu domácí péče k NEDOHODĚ. Návrh zdravotní pojišťovny, který představoval kořenovou hodnotu bodu 1,09 Kč byl pro zástupce poskytovatelů domácí zdravotní péče nepřijatelný. Celý návrh VZP ČR pro úhradu odbornosti 914, 916, 921, 925 a 926 v roce 2024 Vám přinášíme k nahlédnutí níže.

14.6.2023

Návrh segmentu domácí péče pro DŘ 2024

Aktualita

Na interním jednání segmentu byl vytvořen společný návrh segmentu domácí zdravotní péče, který představuje především nepodkročitelnou hodnotu bodu výkonu 1,11 pro rok 2024, na němž se shodli zástupci poskytovatelů a bude prezentován na jednání se zástupci zdravotních pojišťoven.

25.5.2023

Konference domácí péče - Veselí nad Lužnicí

Vzdělávání

Rádi bychom Vás informovali o konferenci zaobírající se tématem domácí péče, která se uskuteční v úterý 25.4.2023 od 9:00 do 15:00 hodin ve Veselí nad Lužnicí. Detailní program akce naleznete v níže přiložené pozvánce. Registrace probíhá formou odeslání přihlášky na uvedenou emailovou adresu nejpozději do 21.4.2023.

17.4.2023

Návrh GMADP týkající se úhradové vyhlášky na rok 2024

Dokument
5.4.2023

Konference domácí péče

Vzdělávání

Grémium managerů agentur domácí péče si Vás dovoluje pozvat na konferenci domácí péče, která se uskuteční v úterý 11.4.2023 od 9:00 do 16:00 hodin v Klášterci nad Ohří. Detailní program konference naleznete v níže přiložené pozvánce. Registrace probíhá formou odeslání přihlášky na uvedenou emailovou adresu nejpozději do 31.3.2023.

24.3.2023

Dohodovací řízení pro rok 2024

Aktualita

Mandátová komise MZ zaslala informaci o váze hlasů pro Dohodovací řízení roku 2024. Výborná zpráva je, že naše sdružení získalo 71 hlasů (plných mocí) a umístilo se tedy váhou hlasů na druhém místě. Máme velikou radost, že společná práce a úsilí mají smysl. Naší snahou pro rok 2024 bude získat maximální finanční částku pro poskytovatele domácí péče a zajistit pro ně další finanční bonifikace. Nejdůležitějším úkolem však bude to, aby poskytovatelé domácí péče byli bráni jako opravdové zdravotnické zařízení a bylo s nimi tak jednáno a zacházeno.

SDRUŽENÍDŘ 2024
1CHARITA74
2GMDP71
3CAS58
4ADP40
5FMH21
6ADHPP9
7CAPS7
8ADSKC6
9SMDP5
10UNIPA5
11APRIMED1
12APZZ1
CELKEM298
Potřebná jedna třetina hlasů100
21.3.2023

Termíny konferencí pro rok 2023

Vzdělávání
11.4.2023 Klášterec nad Ohří
25.4.2023 Veselí nad Lužnicí
9.10.2023 Liberec
23.10.2023 Zlín
24.2.2023

Report z novoročního setkání členů GMADP

Aktualita

Dne 16-17.1.2023 se konalo Novoroční setkání domácí péče, kterého se zúčastnilo celkem 44 členů z 55. Během setkání jsme členy seznámili se strategií pro dohodovací řízení na rok 2024 a plánem mimodohodovacích aktivit na rok 2023. Naši členové měli možnost se během workshopů vyjadřovat k navrhovaným strategiím či k tíživým problémům při poskytování domácí péče. Dále byly představeny webové stránky, které budou sloužit k diskusi, ke stažení metodických pokynů, vyhlášek a zákonů a možnosti vzdělávání se. Během večera probíhala věcná diskuse k tématům zlepšení podmínek sester pracujících v domácí péči, propagaci domácí péče a postavení poskytovatelů domácí péče ve  společnosti.

19.1.2023

Novoroční setkání členů GMADP

Vzdělávání

Grémium managerů agentur domácí péče Vás srdečně zve na novoroční setkání, které se uskuteční od 16.-17.1.2023 ve městě Svratka (okres Žďár nad Sázavou). V pondělí se můžete mimo jiné těšit například na koncept DRG pro domácí péči nebo na strategie a priority pro rok 2023 a 2024. V úterý Vás budou čekat celkem 3 hodiny workshopů, kdy budete mít možnost si vyzkoušet 2 ze 3 nabízených témat (Praktický nácvik práce s virtuální realitou při rehabilitaci v domácí péči nebo software eSESTŘIČKA či software CYGNUS). Více informací včetně plného programu naleznete v níže přiloženém letáčku. Závazné přihlášky prosím zasílejte nejpozději do 10.1.2023 na email blanka.vajrychova@adpslunicko.cz.

03.1.2023

ČLENSTVÍ

CENÍK

Roční členský poplatek 5000 Kč

Výhody

 • Zvýhodněná cena registrace ke kodexu

Zažádat o členství

 • Stáhněte si potřebné formuláře a vyplněné nám je zašlete emailem nebo poštou.
 • Vaši žádost zpracujeme a ozveme se Vám co nejdříve.

SEZNAM ČLENŮ

 • Seznam členů v excelové tabulce volně ke stažení.

Kodex chování

Kodex chování poskytovatelů domácí péče

Kodex (kodex chování) je soubor konkrétních a praktických pravidel pro zpracování a ochranu osobních údajů správcem, fyzickou nebo právnickou osobou, která má oprávnění k poskytování specifických služeb.

Kodex poskytovatelů domácí péče byl zveřejněn 15. června 2019, poslední aktualizace proběhla 12. listopadu 2019.

Ve spolupráci S Medical Data Protection s.r.o. jsme pro Vás připravili podporu, která Vám umožní splnit požadavky stanovené obecným nařízením GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb. v ochraně osobních údajů. V rámci podpory na portále HERMES máte možnost se přihlásit k našemu Kodexu a získat za úplatu podporu, která obsahuje:

 • pravidla pro uplatnění Kodexu
 • připravené dokumenty k podpisu
 • dodatky k pracovní smlouvě
 • smlouvy o zpracování osobních údajů
 • transparentní informace o zpracování osobních údajů
 • záznamy o činnostech zpracování,
 • a další dokumenty pro plnění ochrany osobních údajů

Přihlášení se k evidenci k evidenci účastníků kodexu a podpoře plnění

PRO VEŘEJNOST

Přehled certifikovaných poskytovatelů domácí umělé plicní ventilace

Dokument

Níže naleznete přehled certifikovaných poskytovatelů z jednotlivých krajů České republiky zajišťujících domácí umělou plicní ventilaci ke dni 1. 2. 2021.

10.02.2021

DOKUMENTY

Koncepce domácí péče

Dokument ke stažení
20.01.2021

Přihláška k GMADP

Dokument ke stažení
18.09.2018

Plná moc k zastupování na jednáních dohodovacích řízení

Dokument ke stažení
18.09.2018

Kontakt

Mgr. Lucie Jursíková Brožková

předsedkyně

email: predsedadp@gmail.com

Mgr. Jaromíra Königsmarková

místopředsedkyně

email: mirkakonig@seznam.cz

Mgr. Patricie Šrajbrová

pokladník

email: gremiumdp@gmail.com