Jsme profesní sdružení majitelů agentur domácí péče

Žernosecká 2280, 412 01 Litoměřice

NOVINKY

Konference na téma Směřování a budoucnost domácí péče v letech 2022-2023

Vzdělávání

Rádi bychom Vás informovali o konferenci na téma SMĚŘOVÁNÍ A BUDOUCNOST DOMÁCÍ PÉČE V LETECH 2022-2023, která se uskuteční v pondělí 16.5.2022 od 8:30 do 16:00 hodin v Plzni. Detailní program konference naleznete v níže přiložené pozvánce.

02.05.2022

Konference na téma Směřování a budoucnost domácí péče v letech 2022-2023

Vzdělávání

Agentura Sluníčko s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na konferenci na téma SMĚŘOVÁNÍ A BUDOUCNOST DOMÁCÍ PÉČE V LETECH 2022-2023, která se uskuteční v pondělí 9.5.2022 od 8:30 do 16:00 hodin v Lovosicích. Detailní program konference naleznete v níže přiložené pozvánce. Registrace probíhá formou odeslání vyplněné závazné přihlášky na uvedenou emailovou adresu.

15.04.2022

Webinář na téma Preskripce zdravotnického materiálu pro odbornost 925

Vzdělávání

Agentura Sluníčko s.r.o. Vás zve na odborný webinář na téma PRESKRIPCE ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU PRO ODBORNOST 925, který se uskuteční v úterý 1. 3. 2022 od 8:00 do 14:30 hodin. Více informací naleznete v níže přiložené pozvánce. Registrace probíhá formou odeslání vyplněné závazné přihlášky na uvedenou emailovou adresu.

23.01.2022

Dopis pro členy GMADP s vyjádřením k úhradové vyhlášce

Zpráva
10.11.2021

Zářijová konference členů GMADP

Aktualita

Ve dnech 21.-22. 9. 2021 proběhla konference členů GMADP, která se zaobírala úhradovou vyhláškou pro rok 2022. Mezi dalšími probíranými tématy byla například otázka "Kam by v budoucnu měla směřovat domácí péče", nebo "Jakou úlohu by mělo Grémium managerů agentur domácí péče při zastupování svých členů zastávat". Níže přikládáme k nahlédnutí prezentaci, jež byla použita na konferenci.

22.09.2021

Protokol o dohodě se zdravotními pojišťovnami pro rok 2022

Dokument

V níže přiložených dokumentech je k dispozici k nahlédnutí návrh a protokol ze závěrečné fáze dohodovacího řízení o hodnotách bodu, výši úhrad hrazených služeb z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení pro rok 2022 ve skupině poskytovatelů domácích zdravotních služeb.

24.06.2021

Kompenzační vyhláška za hrazené služby poskytnuté v roce 2020 po novele

Dokument
10.05.2021

Návrh kompenzační vyhlášky za hrazené služby poskytnuté v roce 2020

Dokument

Dovolujeme si Vám představit návrh vyhlášky o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020 s našimi dodatky, které naleznete žlutě zvýrazněné na straně 70.

20.03.2021

Vyjádření zdravotních pojišťoven k úhradám nemocnicím

Aktualita

Ve článku s názvem Úhrady nemocnicím rostly loni o 14 procent se ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Ing. Zdeněk Kabátek společně s prezidentem Svazu zdravotních pojišťoven Ing. Ladislavem Friedrichem vyjadřovali k značnému nárůstu úhrad nemocnicím za rok 2020 a 2021, zároveň však Ing. Kabátek veřejnost ujistil, že nedopustí destabilizaci nemocnic a zachování dostupnosti péče a dostatečné financování služeb nadále zůstává prioritou VZP.

3.03.2021

Rozhovor s Mgr. Lucií Jursíkovou Brožkovou

Aktualita

Dne 24. 2. 2021 byl zpravodajským pořadem Epicentrum Blesk odvysílán rozhovor s předsedkyní GMADP Mgr. Lucií Jursíkovou Brožkovou, která se vyjadřovala mimo jiné k absenci komunikace mezi jednotlivými segmenty zdravotnictví, nedostatku zdravotnického materiálu a neproočkovanosti zdravotních sester pracujících v domácí péči a dále reagovala na otázky související s postojem samotných covidových i postcovidových klientů a jejich rodinných příslušníků k možnosti rekonvalescence v prostředí domova. Rozhovor naleznete na stránkách BLESK.CZ

25.02.2021

Rozhovor s Mgr. Jaromírou Königsmarkovou

Aktualita

Dne 18.2.2021 byl televizní stanicí ČT24 odvysílán rozhovor s místopředsedkyní GMADP Mgr. Jaromírou Königsmarkovou, která odpovídala na otázky související s domácí péčí u pacientů v rekonvalescenci po prodělání onemocnění COVID-19. Tento rozhovor je dostupný na YouTube.

18.02.2021

Reakce na článek na webu Seznam.cz

Aktualita

Předsedkyně GMADP Mgr. Lucie Jursíková Brožková dne 9.2.2021 reagovala na článek Už nemají covid, ale domů nemůžou. Proč zůstávají nemocnice přetížené zveřejněný na webových stránkách Seznam.cz, kde konstatuje možnost rekonvalescence zotavujících se pacientů z onemocnění COVID-19 s nutností plicní ventilace i v domácí péči, kterou autor článku Tomáš Svoboda opomenul.

10.02.2021

Koncepce domácí péče

Dokument

Tato koncepce je cílena pouze na zdravotní péči poskytovanou ve vlastním sociálním prostředí pacienta.

20.01.2021

Stanovisko GMADP ke stávkové pohotovosti vyhlášené OSZSP ČR

Zpráva
5.09.2018

Úhradové podmínky pro rok 2019

Aktualita

S radostí Vám oznamujeme, že se nám podařilo vyjednat tyto úhradové podmínky pro rok 2019. Dokument naleznete ke stažení níže!

29.05.2018

Seminář na téma KODEX CHOVÁNÍ DOMÁCÍ PÉČE

Vzdělávání

Grémium managerů agentur domácí péče pořádá seminář na téma KODEX CHOVÁNÍ DOMÁCÍ PÉČE, který se uskuteční v pátek dne 1.6.2018 v Praze. Více informací naleznete v letáčku, který je k dispozici ke stažení níže. Počet míst JE OMEZEN, proto neváhejte a hlaste se! :-)

06.05.2018

Plnění požadavků GDPR

Legislativa

Připravujeme pro vás kompletní řešení problematiky GDPR.

29.04.2018

Právě probíhá dohodovací řízení na rok 2019

Aktualita

Návrh skupiny poskytovatelů v odbornosti 925.

28.04.2018

ČLENSTVÍ

CENÍK

Roční členský poplatek 3000 Kč

Výhody

  • Zvýhodněná cena registrace ke kodexu

Zažádat o členství

  • Stáhněte si potřebné formuláře a vyplněné nám je zašlete emailem nebo poštou.
  • Vaši žádost zpracujeme a ozveme se Vám co nejdříve.

Kodex chování

Kodex chování poskytovatelů domácí péče

Kodex (kodex chování) je soubor konkrétních a praktických pravidel pro zpracování a ochranu osobních údajů správcem, fyzickou nebo právnickou osobou, která má oprávnění k poskytování specifických služeb.

Kodex poskytovatelů domácí péče byl zveřejněn 15. června 2019, poslední aktualizace proběhla 12. listopadu 2019.

Ve spolupráci S Medical Data Protection s.r.o. jsme pro Vás připravili podporu, která Vám umožní splnit požadavky stanovené obecným nařízením GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb. v ochraně osobních údajů. V rámci podpory na portále HERMES máte možnost se přihlásit k našemu Kodexu a získat za úplatu podporu, která obsahuje:

  • pravidla pro uplatnění Kodexu
  • připravené dokumenty k podpisu
  • dodatky k pracovní smlouvě
  • smlouvy o zpracování osobních údajů
  • transparentní informace o zpracování osobních údajů
  • záznamy o činnostech zpracování,
  • a další dokumenty pro plnění ochrany osobních údajů

Přihlášení se k evidenci k evidenci účastníků kodexu a podpoře plnění

PRO VEŘEJNOST

Přehled certifikovaných poskytovatelů domácí umělé plicní ventilace

Dokument

Níže naleznete přehled certifikovaných poskytovatelů z jednotlivých krajů České republiky zajišťujících domácí umělou plicní ventilaci ke dni 1. 2. 2021.

10.02.2021

DOKUMENTY

Koncepce domácí péče

Dokument ke stažení
20.01.2021

Přihláška k GMADP

Dokument ke stažení
18.09.2018

Plná moc k zastupování na jednáních dohodovacích řízení

Dokument ke stažení
18.09.2018

Kontakt

Mgr. Lucie Jursíková Brožková

předsedkyně

email: predsedadp@gmail.com

Mgr. Jaromíra Königsmarková

místopředsedkyně

email: mirkakonig@seznam.cz

Bc. Patricie Danková

pokladník

email: gremiumdp@gmail.com